Từ khóa: APEC Đà Nẵng

Danh hiệu "thành phố sạch" của Đà Nẵng – Có sự nhầm lẫn?

Danh hiệu "thành phố sạch" của Đà Nẵng – Có sự nhầm lẫn?

Theo truyền thông quốc tế thì tại Hội nghị năng lượng lần thứ 44 của APEC, Đà Nẵng mới chỉ được lựa chọn vào danh sách 20 thành phố trên thế giới thực hiện thí điểm mô hình “Thành phố Carbon thấp” với thời hạn từ nay đến 2020.
Xem thêm trên infonet