Từ khóa: Công an mời chủ quán nước gần trạm BOT Cai Lậy lên làm việc

Xem thêm trên infonet