Từ khóa: Cổ phần của bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại VietJet

Xem thêm trên infonet