Từ khóa: Dự án ALMA

Kinh doanh BĐS ở VN phải lãi gấp 5 Singapore

Kinh doanh BĐS ở VN phải lãi gấp 5 Singapore

Đầu tư ở Việt Nam, tỉ suất lợi nhuận phải đạt đến 15-25% mới được coi là khả thi. Nhưng ở Singapore, con số này dừng ở 5% cũng được coi là khả thi.
Xem thêm trên infonet