Từ khóa: GS. Nguyễn Minh Thuyết

Giáo dục y khoa của Việt Nam đang đứng ở đâu?

Giáo dục y khoa của Việt Nam đang đứng ở đâu?

​Dự án Liên minh cải thiện chất lượng đào tạo y khoa và quản lý các bệnh mới nổi (IMPACT MED) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ vừa tổ chức Hội nghị Giáo dục Y khoa thường niên Việt Nam lần thứ nhất tại TP.HCM.
Xem thêm trên infonet