Từ khóa: HĐXX từ chối cho bác sỹ Bùi Nghĩa Thịnh

Xem thêm trên infonet