Từ khóa: Hội nghị Apec 2017

Trung ương "đang nợ" Đà Nẵng gần 1.400 tỉ đồng

Trung ương "đang nợ" Đà Nẵng gần 1.400 tỉ đồng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nêu rõ, TP Đà Nẵng không muốn tăng nợ, không đầu tư dàn trải. Tuy nhiên TP đề nghị Trung ương (TƯ) giải ngân các khoản nợ đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các công trình phê duyệt trước đó là gần 1400 tỉ đồng.
Xem thêm trên infonet