Từ khóa: Nợ công

Thông qua Luật Quy hoạch thì phải sửa 32 luật liên quan

Thông qua Luật Quy hoạch thì phải sửa 32 luật liên quan

Luật Quy hoạch khắc phục tình trạng xin cho, tùy tiện, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân và DN, tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm như quy định trong Hiến pháp 2013, nhưng thông qua luật này thì sẽ phải sửa 32 luật khác.
Người có tiền không dại nhưng tại sao vẫn "sập bẫy" sốt đất?

Người có tiền không dại nhưng tại sao vẫn "sập bẫy" sốt đất?

Tất cả tham gia vào thị trường có “bong bóng” đều chịu thiệt hại, kể cả ngân hàng. Song, người thiệt hại đầu tiên là người đầu tư, dân chúng. “Bong bóng” có thể “nổ” bất cứ lúc nào, mua với giá cao nhưng giá xuống thấp không kịp trở tay bán.
Chính phủ thành công trong khuyến khích khởi nghiệp

Chính phủ thành công trong khuyến khích khởi nghiệp

Năm 2016 số đăng ký DN thành lập mới lên 110.000 DN, đạt mức cao nhất về số DN thành lập mới trong một năm. Số lượng DN đăng ký thành lập mới đã cho thấy Chính phủ tiếp tục thành công trong việc khuyến khích khởi nghiệp.
"Bỏ lọt" trách nhiệm người đứng đầu trong vay và sử dụng nợ công

"Bỏ lọt" trách nhiệm người đứng đầu trong vay và sử dụng nợ công

Dự thảo luật quản lý nợ công (sửa đổi) chưa quy định rõ trách nhiệm, chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng vốn vay khi xảy ra sai phạm, sử dụng vốn vay không hiệu quả, vay không trả được nợ...
Xem thêm trên infonet