Từ khóa: Quyết định 45

Hòa Bình đẩy mạnh thủ tục hành chính công

Hòa Bình đẩy mạnh thủ tục hành chính công

Sau khi UBND tỉnh Hòa Bình và tổng công ty bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về phát triển cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (26/5/2017) đã tạo ra được sự khác biệt của hành chính công ở tỉnh Hòa Bình.
Ban hành Chỉ thị 01 về nhiệm vụ trọng tâm của ngành TT&TT năm 2017

Ban hành Chỉ thị 01 về nhiệm vụ trọng tâm của ngành TT&TT năm 2017

Theo Chỉ thị 01 của Bộ TT&TT, năm 2017 sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; Quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động khuyến mại, giá cước, chất lượng dịch vụ viễn thông...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế; tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016.
Thống nhất cao trong việc thay đổi cách tính cước phát hành báo chí

Thống nhất cao trong việc thay đổi cách tính cước phát hành báo chí

Đại diện các ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí đều nhất trí cao với dự thảo Thông tư của Bộ TT&TT về việc thay đổi mức cước phát hành báo chí công ích đã tồn tại 49 năm qua. Sắp tới sẽ thay đổi cách tính cước cho phù hợp cơ chế thị trường.
Nhà báo kiện tòa soạn đòi trong sạch lý lịch nghề nghiệp

Nhà báo kiện tòa soạn đòi trong sạch lý lịch nghề nghiệp

“Tôi buộc lòng phải tiếp tục vụ kiện để nhờ tòa án phán quyết hủy bỏ quyết định này theo pháp luật, trả lại danh dự và sự trong sạch trong lý lịch nghề nghiệp của mình, chứ không phải vì tiền”, Nhà báo Phước tâm sự.
Xem thêm trên infonet