Từ khóa: Tân Kỳ

Sở GTVT Nghệ An nói gì về Dự án trăm tỉ treo gần 10 năm?

Sở GTVT Nghệ An nói gì về Dự án trăm tỉ treo gần 10 năm?

Theo Sở GTVT Nghệ An, nguồn vốn bố trí để trả nợ cho nhà thầu và thi công các hàng mục Dự án đường giao thông vào Trung tâm xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu khoảng 32 tỷ đồng để hoàn thành.
Xem thêm trên infonet