Từ khóa: Tỷ phú Hoàng Kiều / Hoàng Kiều ủng hộ 5 triệu USD khắc phục hậu quả bão Harvey

Xem thêm trên infonet