Từ khóa: Thực hư

Việt Nam đã có bản quyền truyền hình World Cup 2018?

Việt Nam đã có bản quyền truyền hình World Cup 2018?

Trên trang web chính thức của Infront Sports & Media, đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup khu vực Châu Á, Việt Nam đã có tên trong danh sách các vùng lãnh thổ có bản quyền truyền hình World Cup 2018.
Xem thêm trên infonet