Từ khóa: Tung tin đồn 'ma cà rồng' khiến 20 học sinh bỏ học

Xem thêm trên infonet