Từ khóa: bạo hành trẻ

Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: "Cờ đã ở trong tay thành phố”

Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: "Cờ đã ở trong tay thành phố”

Sau 4 ngày làm việc liên tục, kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa 9 đã bế mạc vào chiều 7/12. Trước phiên bế mạc các đại biểu đã thảo luận và thông qua “nghị quyết thực hiện nghị quyết của Quốc hội” về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.
Xem thêm trên infonet