Từ khóa: chất vấn

Rát bỏng chốn ăn chơi

Rát bỏng chốn ăn chơi

Từ khi áp dụng luật mới chỉ xử lý hành chính đối với người bán dâm, hoạt động mại dâm xuất phát từ những điểm kinh doanh này ngày càng khó dẹp hơn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel: "Tôi không thích chiến tranh"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel: "Tôi không thích chiến tranh"

Hành trình tới Lầu Năm Góc của cựu binh chiến tranh Việt Nam - Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel gặp vô vàn khó khăn bởi ông không cổ xúy cho chiến tranh. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt với các cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ mang tư tưởng "diều hâu".
Xem thêm trên infonet