Từ khóa: cha đạo

Người đàn ông trở về sau 46 năm vụ thảm sát

Người đàn ông trở về sau 46 năm vụ thảm sát

Trưa 17-4, anh Nguyễn Sang, người sống sót và lưu lạc từ sau vụ thảm sát năm 1969 do đơn vị lính Mỹ thuộc lực lượng Tiger Force (Mãnh Hổ) gây ra, đã trở về quê nhà sau 46 năm biệt tích.
Xem thêm trên infonet