Từ khóa: chiến tranh thế giới thứ III

Khởi động xây dựng tầm nhìn dài hạn sau 2022 cho hợp tác GMS

Khởi động xây dựng tầm nhìn dài hạn sau 2022 cho hợp tác GMS

Tại Hội nghị, nội dung hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước cũng được các nhà Lãnh đạo thảo luận. Hội nghị nhất trí thúc đẩy hợp tác về phát triển bền vững, thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Aloha Việt Nam!

Aloha Việt Nam!

Hawaii, người ta thường nhớ ngay đến trận Trân Châu Cảng - trận chiến đã kéo nước Mỹ vào Chiến tranh thế giới thứ 2.
Gặp mặt thân mật kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris

Gặp mặt thân mật kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris

Ngày 25/1/2018, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi Gặp mặt thân mật giữa các thế hệ cán bộ ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (gọi tắt là Hiệp định Paris).
Xem thêm trên infonet