Từ khóa: cuộc thi viết thư upu lần thứ 47

Thông tin - Truyền thông phát triển mạnh mẽ

Thông tin - Truyền thông phát triển mạnh mẽ

Năm 2012, với cách thức chỉ đạo có trọng tâm của Bộ TT&TT nhằm tháo gỡ những khó khăn về chính sách, hành lang pháp lý trên cả 5 lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và CNTT, ngành TT&TT tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KTXH của đất nước.
Xem thêm trên infonet