Từ khóa: dự báo thời tiết ngày 14/9

Bộ GTVT sẽ sửa tên gọi "Trạm thu giá"

Bộ GTVT sẽ sửa tên gọi "Trạm thu giá"

Bộ GTVT khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của người dân và sẽ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để sử dụng tên gọi cho phù hợp.
Xem thêm trên infonet