Từ khóa: gia đình văn hóa

Nghệ An: Sinh con thứ 3, mất danh hiệu Gia đình văn hóa

Nghệ An: Sinh con thứ 3, mất danh hiệu Gia đình văn hóa

Theo Quyết định sửa đổi, bổ sung vừa mới ban hành của UBND tỉnh Nghệ An về chính sách dân số thì sẽ bãi bỏ các quy định xử phạt đối với người sinh con thứ 3, tuy nhiên những trường hợp sinh con thứ 3 sẽ không được xét Gia đình văn hóa.
Thái Bình: Số hộ nghèo đang giảm dần

Thái Bình: Số hộ nghèo đang giảm dần

Việc thực hiện chương trình giảm nghèo những năm qua ở Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Thời gian tới, tỉnh Thái Bình tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo đặc biệt là về thông tin.
Sơn La: Công tác bình đẳng giới được xã hội hóa ngày càng cao

Sơn La: Công tác bình đẳng giới được xã hội hóa ngày càng cao

Việc tổ chức tập huấn công tác BĐG cho hàng trăm cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp, và tăng cường tuyên truyền lồng ghép việc thực hiện chương trình bình đẳng giới của Sơn La đã trở thành hoạt động truyền thống được nhân dân hưởng ứng.
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang vào cuộc xây dựng NTM

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang vào cuộc xây dựng NTM

Không chỉ tích cực vận động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng; ra quân tuyên truyền nếp sống văn minh, trật tự đô thị, Ủy ban MTTQ các cấp còn tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, bình xét các danh hiệu văn hoá.
Phú Xuyên: Phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM”

Phú Xuyên: Phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM”

Nhờ tích cực và sáng tạo trong việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, diện mạo huyện Phú Xuyên từng bước được đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục, góp phần phần thúc đẩy KT- XH phát triển bền vững.
Xem thêm trên infonet