Từ khóa: hàng nghìn hecta hoa màu hư hại

Thêm 120 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Thêm 120 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Sẻ chia những mất mát, thiệt hại với người dân, trên tinh thần trách nhiệm và tương trợ, hệ thống siêu thị Big C kêu gọi nhân viên cùng khách hàng chung tay quyên góp để cứu trợ khẩn cấp cho đồng bà
Xem thêm trên infonet