Từ khóa: hội cha mẹ học sinh

Tìm hướng đi cho dạy nghề phổ thông

Tìm hướng đi cho dạy nghề phổ thông

Nhiều vấn đề liên quan đến dạy nghề phổ thông đã được đào sâu thảo luận tại Hội thảo “Thực tiễn dạy học nghề phổ thông theo tiếp cận sư phạm tương tác ở các trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Hệ lụy từ việc “trả lương” cho lớp trưởng

Hệ lụy từ việc “trả lương” cho lớp trưởng

Dù đồng tình cần có hình thức động viên, nhưng nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình hỗ trợ vật chất, hay còn còn gọi là “trả lương” cho lớp trưởng mà một trường THPT tỉnh Tiền Giang đang áp dụng.
Xem thêm trên infonet