Từ khóa: hoàng hậu bhutan

Những Đệ nhất phu nhân xinh đẹp và tài năng nhất châu Á

Những Đệ nhất phu nhân xinh đẹp và tài năng nhất châu Á

Có thể không được nhắc đến trong các cuốn sách quyền lực nhưng vai trò của Đệ nhất phu nhân là rất quan trọng, họ vừa phải có một tư duy sắc bén như chồng mình, đồng thời cũng phải có một trái tim nhân hậu, đủ lớn để bao dung những người cần giúp đỡ.
Xem thêm trên infonet