Từ khóa: một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?”

Xem thêm trên infonet