Từ khóa: phòng chống lụt bão

Ninh Bình: Triển khai tích cực công tác giáo dục việc làm, ATVSLĐ

Ninh Bình: Triển khai tích cực công tác giáo dục việc làm, ATVSLĐ

Năm 2017, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Ninh Bình đã tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách, pháp luật lao động cho 15.509 người; huấn luyện về công tác ATVSLĐ cho 280 người lao động tại các huyện, thành phố và các doanh nghiệp có nguy cơ cao.
Xem thêm trên infonet