Từ khóa: ra quân phun thuốc chống dịch sxh

Những ổ lăng quăng khủng khiếp

Những ổ lăng quăng khủng khiếp

Chỉ trong thời gian chưa tới 10 phút, ông Cầu đã vớt được rất nhiều ấu trùng của muỗi, đủ để gần cả ngàn con cá lia thia của ông ăn no.
Xem thêm trên infonet