Từ khóa: tàu TQ bám đuôi chiến hạm Ấn Độ

Xem thêm trên infonet