Từ khóa: trục lợi

Nạn trộm quả bơ khiến cảnh sát New Zealand đau đầu

Nạn trộm quả bơ khiến cảnh sát New Zealand đau đầu

Cảnh sát New Zealand hiện đang đau đầu với nạn trộm bơ trên nhiều đảo ở quốc gia này. Họ phải đưa ra lời cảnh báo trên mạng xã hội Facebook về làn sóng tội phạm mới đang mở thị trường tiêu thụ bơ ăn trộm.
Toàn văn Quy định 90 của Bộ Chính trị

Toàn văn Quy định 90 của Bộ Chính trị

Quy định 90 của Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý như sau:
Tiêu chuẩn đối với Tổng Bí thư như thế nào?

Tiêu chuẩn đối với Tổng Bí thư như thế nào?

Theo Quy định 90 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, chức danh Tổng Bí thư phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống...
Lý do Mỹ không có Tổng lãnh sự quán thứ tư tại Nga

Lý do Mỹ không có Tổng lãnh sự quán thứ tư tại Nga

Đại diện Bộ ngoại giao Nga cho rằng thế cân bằng ngoại giao giữa Nga và Mỹ bị phá vỡ hoàn toàn là vấn đề ở phía Washington, do đó việc trục lợi liên quan đến vấn đề này sẽ không đạt được mục đích.
Xem thêm trên infonet