Từ khóa: tranh chấp chủ quyền

Điện chia buồn đồng chí Fidel Castro Ruz từ trần

Điện chia buồn đồng chí Fidel Castro Ruz từ trần

Được tin đồng chí Fidel Castro Ruz từ trần ở tuổi 90, ngày 26/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Hội đồng Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba.
Ly kỳ vụ kiện sau ly hôn

Ly kỳ vụ kiện sau ly hôn

Bà Lê Thị Tú Oanh (1972) và ông Thái Quang Hoàng (1968, cùng trú 27-Phòng Không, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) chung sống với nhau từ năm 2002, đăng ký kết hôn tại UBND P. Cam Thuận Nam, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.
Xem thêm trên infonet