Từ khóa: tuyển sinh

ĐH Fulbright Việt Nam tuyển sinh mùa đầu tiên

ĐH Fulbright Việt Nam tuyển sinh mùa đầu tiên

Trường Đại học Fulbright Việt Nam dự kiến tổ chức thi tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công (MPP) vào tháng 9/2017. Đây là chương trình học bổng toàn phần đào tạo tập trung, toàn thời gian trong vòng 18 tháng tại TP. HCM.
Xem thêm trên infonet