Từ khóa: upu 47

Bài mẫu tham khảo viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47

Bài mẫu tham khảo viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47

Infonet xin giới thiệu bài mẫu tham khảo viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47, chủ đề “Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?”.
Thông tin - Truyền thông phát triển mạnh mẽ

Thông tin - Truyền thông phát triển mạnh mẽ

Năm 2012, với cách thức chỉ đạo có trọng tâm của Bộ TT&TT nhằm tháo gỡ những khó khăn về chính sách, hành lang pháp lý trên cả 5 lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và CNTT, ngành TT&TT tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KTXH của đất nước.
Xem thêm trên infonet