Từ khóa: vớt mẻ lưới lớn vũ khí ở Homs

Xem thêm trên infonet