Từ khóa: xã phường thị trấn lành mạnh

Quảng Ngãi: Tuyên tuyền nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm

Quảng Ngãi: Tuyên tuyền nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm

Theo số liệu thống kê, số người bán dâm ước tính trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi là 140 người, cơ quan chức năng đã lập danh sách quản lý 50 đối tượng hoạt động mại dâm, trong đó chủ chứa là 16 người, môi giới 4 người và gái bán dâm 30 người.
Xem thêm trên infonet