Từ khóa: xã văn đức

Nguy cơ xóa sổ vùng rau an toàn của Hà Nội

Nguy cơ xóa sổ vùng rau an toàn của Hà Nội

Hà Nội từng đổ nhiều công sức, tiền bạc xây dựng vùng rau an toàn với tham vọng đẩy mạnh quy mô, nhưng bi kịch là khi rau độc hại tràn lan, người dùng chi tiền triệu mua máy khử độc còn rau an toàn ngoi ngóp vì "rau bẩn" trà trộn, lấn át.
Xem thêm trên infonet