Tạm dừng trang tin Trí Việt 24H, miễn nhiệm nhiều chức vụ

M.Phương

Ngày 2/11, Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực – nhân tài Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo việc tạm dừng trang tin 24H và cách chức một số người liên quan.

Theo công văn này, tập thể Ban thường vụ, Thường trực lãnh đạo Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực – nhân tài Việt Nam đã có Nghị quyết chấn chỉnh và củng cố tổ chức và cán bộ tại Tạp chí Doanh Nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu, Trang điện tử Trí Việt 24H. 

Trang Triviet24h ngày 6/11.

Ông Vũ Ngọc Phương, thay mặt Thường trực  Trung ương hội ký quyết định miễn nhiệm, buộc thôi việc những cán bộ vi phạm kỷ luật hành chính tại Tạp chí Doanh Nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu, Trang điện tử Trí Việt 24H để củng cố tổ chức, cán bộ và bộ máy nhân viên gồm phóng viên, kỹ thuật viên và thay đổi trụ sở mới.

Miễn nhiệm, buộc thôi việc ông Mai Tú Anh – Trưởng ban thư ký tại Tạp chí Doanh Nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu, Trang điện tử Trí Việt 24H trực thuộc đạo Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực – nhân tài Việt Nam.

Hai cấp dưới của ông Tú Anh cùng bị miễn nhiệm, buộc thôi việc là ông Lê Ngọc Tân – Trưởng ban phóng viên, bà Lê Thị Minh Hằng – Trưởng ban trị sự tại Tạp chí Doanh Nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu, Trang điện tử Trí Việt 24H trực thuộc đạo Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực – nhân tài Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet