Tận mắt xem cá hồi sinh sản ở Việt Nam

Cá hồi sống và sinh sản ở vùng nước lạnh. Thế nhưng, các kỹ sư thủy sản Việt Nam đã thành công trong việc nuôi và phát triển loại cá đặc biệt này.

Cá hồi được nuôi và sinh sản nhân tạo trong bể chứa. Các kỹ sư thủy sản chọn lựa cá bố mẹ đến thời kỳ sinh sản để cho đẻ trứng và thụ tinh.
Cá hồi được bắt nhốt trong vợt và được chăm sóc cẩn thận.
Sau đó được nhốt riêng
Kiểm tra cá bố
cá mẹ
Cho cá mẹ đẻ trứng
Lọc trong nước sạch để loại bỏ các quả trứng lép
Sau đó thụ tinh từ cá bố
Sau một thời gian nhất định, lại tiếp tục lọc các quả trứng không thể thụ tinh được.
Khâu lọc trứng cũng phải rất cẩn trọng.
Sau đó trứng cá được ấp trong khay
Những cá thể cá hồi con ra đời
Sau đó được nuôi để thành cá hồi giống, nuôi vỗ thành cá hồi thương phẩm.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet