Tăng cường cho vay vốn giúp thanh niên thoát nghèo

Tiếp sau cuộc họp giao ban giữa T.Ư Đoàn và Ngân hàng CSXH Việt Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc cho thanh niên vay vốn lập nghiệp tại tỉnh Bắc Giang.

Theo Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang, trong những năm qua, các chương trình vay vốn giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường… do Ngân hàng CSXH Bắc Giang triển khai đã giúp người dân trong tỉnh phát triển kinh tế gia đình, thoát khỏi cảnh nghèo khó. 

Sau 5 năm (2011-2015) tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm đáng kể. Đặc biệt, Bắc Giang là một trong ba đơn vị của cả nước được chọn triển khai thí điểm mô hình bổ sung Chủ tịch xã vào Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện và mô hình này đã phát huy hiệu quả tốt, được triển khai nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Anh Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Bắc Giang đạt được trong thời gian qua. Anh Tuấn đề nghị, từ nay đến hết năm 2015, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Bắc Giang phải tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tham mưu HĐND và UBND tỉnh tăng kinh phí để bổ sung nguồn vốn ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, giúp phát huy nguồn lực từ địa phương để hỗ trợ người dân thoát nghèo.

Anh Tuấn cũng cho rằng, bên cạnh việc triển khai cho vay, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo.

Nguồn TPO

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet