Tăng cường công tác y tế vùng Tây Bắc

Khánh Ngọc

Cuối tháng 9 vừa qua, Ban chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Y tế đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Y tế

Lễ ký kết
Theo ông Hầu A Lềnh, Phó trưởng ban Thường Trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc phối hợp, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác y tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội vùng Tây Bắc. Xây dựng chính sách đào tạo, tập huấn, huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế vùng Tây Bắc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đánh giá cao chất lượng chương trình phối hợp và đề nghị việc phối hợp cần tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hai bên; việc phối hợp cần chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ đảm bảo yêu cầu, chất lượng và tiến độ công việc, đảm bảo cung cấp và bảo mật thông tin theo quy định; phát huy vai trò trách nhiệm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan. 

Bộ trưởng đề nghị các nội dung ký kết giữa hai bên sẽ được phổ biến tới cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc của các tỉnh Tây Bắc; bên cạnh đó cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ ban hành các văn bản pháp quy hoàn thiện về tổ chức cũng như về chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới để thu hút được cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện đến công tác tại các khu vực này; đồng thời tiếp tục thực hiện mô hình Kết hợp quân dân y trong khám chữa bệnh, phòng chống dịch và thực hiện công tác dân vận tại khu vực đồng bào các dân tộc khu vực biên giới nhằm nâng cao chất nượng CSSK nhân dân

Việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị nhằm củng cố, hoàn thiện hệ thống và nâng cao chất lượng y tế cơ sở; phấn đấu nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vùng Tây Bắc là 75% vào năm 2020; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ làm việc đạt 80% vào năm 2020; cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng đến tất cả y tế tuyến huyện. Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vùng Tây Bắc dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội . 

Xây dựng các trung tâm y tế khu vực chất lượng cao tại Phú Thọ, Lào Cai đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và thụ hưởng các dịch vụ tiên tiến cho nhân dân. Tiếp tục tăng cường giữ gìn, kế thừa và phát triển việc khám chữa bệnh bằng đông y và sử dụng các loại cây thuốc nam trên địa bàn vùng Tây Bắc. Đến năm 2020 vùng Tây Bắc cơ bản đủ về số lượng và nâng cao về chất lương nhân lực y tế đáp ứng phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh và y tế dự phòng.

Phát triển trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm vùng tại tỉnh Lạng Sơn. Từng bước thực hiện và hoàn thiện mô hình Trung tâm kiểm soát bệnh tật ở tuyến tỉnh theo Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam. Thống nhất thực hiện mô hình Trung tâm y tế huyện thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh (nếu có) và trung tâm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện là đơn vị y tế thuộc Trung tâm y tế huyện; quản lý y tế ở địa phương theo ngành dọc. Tăng cường tiềm lực của ngành y tế phục vụ công tác quốc phòng an ninh...

Bộ Y tế tiếp tục đề xuất với Chính phủ ban hành các văn bản pháp quy hoàn thiện hơn về mặt tổ chức, chính sách đối với cán bộ y tế vùng sâu, vùng xa, thu hút được cán bộ y tế tình nguyện lên công tác tại vùng; đồng thời, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ cần đầu tư hơn nữa cho mạng lưới y tế cơ sở như xây dựng cơ sở hạ tầng cho trạm y tế, bệnh viện huyện còn khó khăn. Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển giao kỹ thuật bằng hệ thống bệnh viện vệ tinh để các bệnh viện tỉnh của các tỉnh có thể thực hiện được các phẫu thuật cao không phải chuyển tuyến; tiếp tục thực hiện mô hình Quân dân y kết hợp trong phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh vùng biên giới… 
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet