Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian bầu cử

Bình Minh

Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin thuộc phạm vi mình quản lý trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng vừa ký Công văn số 1218 ngày 20/4/2016 về việc công tác bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong đó nêu rõ, Bộ TT&TT nhận thấy các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước thường có xu hướng tăng cao, diễn biến phức tạp, có thể tác động và ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội.

Hiện cả nước đang hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là một sự kiện chính trị rất quan trọng, diễn ra sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Chính vì vậy, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, tổ chức khẩn trương tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin thuộc phạm vi mình quản lý.

Cụ thể, cần chỉ đạo đơn vị chuyên trách về CNTT của mình làm đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin, cử cán bộ trực 24/7, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an toàn thông tin trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá tổng thể về an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, trong đó ưu tiên một số hệ thống như cổng/trang thông tin điện tử, thư điện tử công vụ và các hệ thống trực tiếp liên quan đến hoạt động bầu cử; đồng thời nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của Bộ TT&TT về an toàn thông tin như: văn bản số 430 ngày 9/2/2015 hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức nhà nước; văn bản số 2132 ngày 18/7/2011 hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức cần tận dụng nguồn lực sẵn có để thực hiện giám sát, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, kịch bản ứng phó và khắc phục khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, hướng dẫn kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ (tham khảo tài liệu tuyên truyền và Cẩm nang về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức do Cục An toàn thông tin phát hành).

Đáng chú ý, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet có trách nhiệm rà soát, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động bầu cử của cơ quan, tổ chức nhà nước hiện đang thuê dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet