Tăng cường khung pháp lý an toàn, vệ sinh lao động (

PV

Trong 2 ngày 28 và 29/11 tại TP.HCM, Cục An toàn lao động tổ chức hội thảo về tăng cường khung pháp lý an toàn, vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao.
Tăng cường khung pháp lý an toàn, vệ sinh lao động ( - ảnh 1


Theo các đại biểu tham dự hội thảo, 3 ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động là xây dựng, khai thác khoáng sản và hóa chất. Theo phân tích của chuyên gia tư vấn thuộc tổ chức ILO, công tác đầu tư về an toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động của doanh nghiệp và ý thức bảo vệ an toàn lao động của người lao động trong các ngành nghề có nguy cơ cao ở Việt Nam chưa được quan tâm thực hiện đúng mức. Vì vậy, vấn đề này cần phải được đưa vào chương trình nghị sự quốc gia với sự hỗ trợ của chính phủ để tăng cường hệ thống quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, thúc đẩy văn hóa an toàn và sức khỏe phòng ngừa. Tiến sĩ Trần Mai - phó chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động Việt Nam cho rằng: phải hoàn thiện lại văn bản pháp luật và đặc biệt là các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực về an toàn, vệ sinh lao động. Để nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để xử lý các vi phạm.
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet