Tăng cường năng lực tham gia và ra quyết định của phụ nữ dân tộc thiểu số

H.Thanh

Dự án đã tổ chức thành công 8 khóa tập huấn kỹ năng mềm cho 320 phụ nữ người dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương; 12 buổi truyền thông về quyền phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới...

Ngày 16/12, tại Lào Cai,  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai , Tổ chức Forum Syd/Sida & Adoptionscentrum (Thụy Điển) đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động Dự án “Tăng cường năng lực tham gia và ra quyết định của phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương, tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2014 - 2016 .

Tăng cường năng lực tham gia và ra quyết định của phụ nữ dân tộc thiểu số - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lào Cai
Dự án “Tăng cường năng lực tham gia và ra quyết định của phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương, tỉnh Lào Cai” được triển khai từ năm 2014 tại 3 xã (Sín Chéng, Sán Chải, Thào Chư Phìn), 6 thôn, bản của huyện Si Ma Cai với khoảng 1.000 đối tượng được hưởng lợi.

Theo báo cáo tại buổi Hội thảo tổng kết, sau 3 năm triển khai tích cực, Dự án "Tăng cường năng lực tham gia và ra quyết định của phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương, tỉnh Lào Cai" đã tổ chức thành công 8 khóa tập huấn kỹ năng mềm cho 320 phụ nữ người dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương; 12 buổi truyền thông về quyền phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới; các chính sách, chương trình hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ cho phụ nữ và trẻ em; 6 khóa tập huấn về cách thức phát triển sinh kế bền vững cho 240 phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương tại 3 xã dự án.

Với các hoạt động thiết thực và ý nghĩa này, Dự án "Tăng cường năng lực tham gia và ra quyết định của phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương, tỉnh Lào Cai" đã phần nào góp phần nâng cao năng lực vận động chính sách, kết nối các nguồn lực thúc đẩy việc thực hiện các quyền của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số của cán bộ hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, đã có 300 phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương có kiến thức về các quyền của phụ nữ, quyền của trẻ em, bình đẳng giới. Sự hiểu biết giúp họ tự tin, mạnh dạn, chủ động bày tỏ ý kiến để thực hiện quyền tham gia và ra quyết định của mình trong gia đình và các hoạt động xã hội tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, Dự án "Tăng cường năng lực tham gia và ra quyết định của phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương, tỉnh Lào Cai" cũng góp phần thay đổi về phía lãnh đạo, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Họ đã được dự án hỗ trợ được nâng cao kiến thức, có sự nhận thức và thay đổi hành vi trong thực hiện trách nhiệm của mình đối với việc thực thi các quyền của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của phụ nữ và trẻ em gái người dân tộc thiểu số tại địa phương.

Cùng với những kết quả cụ thể đã đạt được, Hội thảo cũng chỉ ra những hạn chế của Dự án trong quá trình tiến hành, để rút kinh nghiệm trong các giai đoạn triển khai tiếp sau này và ở những địa phương khác.

Dự án “Tăng cường năng lực tham gia và ra quyết định của phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương, tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2014 – 2016 được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai triển khai với sự tài trợ của Tổ chức Forum Syd/Sida & Adoptionscentrum (Thụy Điển) từ năm 2014.

Dự án AC Thụy Điển triển khai tại Lào Cai giai đoạn 2014 - 2016 có tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng, thí điểm tại 3 xã: Sín Chéng, Thào Chư Phìn, Sán Chải của huyện Si Ma Cai, với khoảng 1.000 đối tượng được hưởng lợi. Dự án nhằm tăng cường sự tự tin và khả năng tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương ở 3 xã trên của huyện Si Ma Cai.

Dự án cũng đưa ra 3 mục tiêu cụ thể trong các giai đoạn thực hiện, đó là: Năng lực thúc đẩy các quyền của phụ nữ và trẻ em vùng dự án của lãnh đạo và cán bộ Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai được nâng lên; 300 phụ nữ dân tộc thiểu số, trong đó có ít nhất 70% là phụ nữ dân tộc Mông có các kiến thức, kỹ năng, sự tự tin và các nguồn lực để làm chủ bản thân và tham gia tích cực, hiệu quả các quyết định về những vấn đề lớn trong gia đình và xã hội; lãnh đạo chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan tại 3 xã và huyện triển khai dự án nâng cao kiến thức, nhận thức và cam kết thực hiện trách nhiệm của mình với các quyền của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của phụ nữ và trẻ em gái.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet