Tăng khả năng tiếp cận thông tin cho người dân tộc thiểu số

Bình Minh

Bộ TT&TT đã và đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động để tăng khả năng tiếp cận thông tin thường xuyên, kịp thời cho nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Lan Phương (Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT), hạ tầng thông tin cơ sở ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhìn chung vẫn còn lạc hậu, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phần lớn đều cũ, ảnh hưởng nhiều tới chất lượng xây dựng nội dung tuyên truyền. Kinh phí đầu tư cho hoạt động của đài truyền thanh hoặc đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã còn quá hạn hẹp so với yêu cầu nhiệm vụ.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống thông tin cơ sở, thời gian qua, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2011 – 2015 (gọi tắt là Chương trình), Bộ TT&TT đã phối hợp với các địa phương triển khai một số dự án như: Tăng cường cán bộ TT&TT cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Tăng cường cơ sở vật chất TT&TT cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Tăng cường nội dung TT&TT về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bộ TT&TT đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường, củng cố hệ thống hạ tầng TT&TT cơ sở đồng bộ, hiện đại.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, Bộ TT&TT cùng các địa phương đã phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 11.400 lượt cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; đầu tư thiết lập mới và nâng cấp thiết bị cho 682 đài truyền thanh xã; nâng cấp thiết bị cho 67 đài phát thanh truyền hình huyện và trạm phát lại phát thanh, truyền hình; mua sắm và cung cấp mới 68 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; hỗ trợ mua sắm và cung cấp 370 bộ thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe xem và thiết bị phụ trợ cho các điểm sinh hoạt dân cư cộng đồng và các đồn biên phòng.

Mặt khác, Bộ TT&TT cũng đã chỉ đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương thực hiện biên tập, sản xuất và phát sóng khoảng 4.315 chương trình phát thanh, truyền hình; đặt hàng các nhà xuất bản sáng tác, biên tập, xuất bản, in và phát hành 1.385.500 bản sách chuyên đề để cung cấp và quảng bá đến các xã; tổ chức sáng tác, biên tập, xuất bản, in, phát hành và quảng bá 1.674.533 ấn phẩm truyền thông về phổ biến kiến thức sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, kinh nghiệm phát triển kinh tế... đến các xã; thiết lập 10 cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế, biên giới.

Kết thúc giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, đáng chú ý là tăng cường, củng cố hệ thống hạ tầng TT&TT cơ sở đồng bộ, hiện đại; ưu tiên từng bước xóa trắng các xã chưa có đài truyền thanh, đặc biệt đối với các xã biên giới và các xã đặc biệt khó khăn. Qua đó tạo khả năng tiếp cận thông tin thường xuyên, kịp thời cho  nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tiếp tục hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ TT&TT giữa các khu vực, vùng miền trong cả nước, Bộ TT&TT đang phấn đấu xây dựng và củng cố hệ thống TT&TT cơ sở trên phạm vi toàn quốc, trong đó đặc biệt ưu tiên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. “Bộ TT&TT mong muốn thông qua các hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở sẽ giúp cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người. Đồng thời đảm bảo tốt hơn nữa quyền thụ hưởng thông tin của người dân, nhất là của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”, Thạc sĩ Nguyễn Lan Phương nói.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet