Tăng thuế thuốc lá giảm tỷ lệ hút thuốc

Khánh Chi

Theo các chuyên gia, giải pháp quan trọng để ngăn ngừa hút thuốc lá trong thanh thiếu niên đó là tăng thuế thuốc lá để tăng giá thuốc lá.

Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc của chiến lược quốc gia, một trong những biện pháp quan trọng nhất là sử dụng công cụ thuế đối với các sản phẩm thuốc lá. Điều 6 trong Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá cũng ghi rõ: “các biện pháp về giá và thuế là công cụ hiệu quả và quan trọng để giảm tiêu dùng thuốc lá”. Kinh nghiệm các nước cũng cho thấy biện pháp thuế đóng góp tới 50-60% vào việc giảm tiêu dùng thuốc lá.

Theo ước tính của Ngân Hàng Thế Giới: Khi tăng thuế để giá tăng 10% thì sẽ giảm tiêu dùng khoảng: 4% ở các nước phát triển ; 8% ở các nước đang phát triển. Ở người nghèo và lớp trẻ giảm nhiều hơn : Khi tăng giá 10% sẽ giảm tiêu thụ tới 10% ở trẻ em và người nghèo. Giá thuốc lá cao cũng có tác dụng ngăn ngừa trẻ bắt đầu hút thuốc

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet