Tặng trang thiết bị TT&TT cơ sở cho huyện miền núi ở Hòa Bình

Bình Minh

Lễ bàn giao phương tiện tác nghiệp TT&TT cơ sở thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vừa diễn ra sáng nay, 6/4/2016, tại Hòa Bình.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thuộc Bộ TT&TT cho biết: “Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2011 – 2015 có 3 nhiệm vụ quan trọng gồm: Tăng cường cán bộ TT&TT cơ sở; Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin về cơ sở.

Chương trình được thực hiện tại 54 tỉnh với 4.820 xã. Riêng tại tỉnh Hòa Bình có 184 xã/210 đơn vị hành chính cấp xã được nằm trong phạm vi thụ hưởng Chương trình; trong đó, riêng tại huyện Lương Sơn có 19 xã/20 xã, thị trấn. Bộ TT&TT đã đề nghị phân bổ ngân sách Trung ương về cho địa phương quản lý hơn 7,4 tỷ đồng, qua đó, đã xây dựng được 21 đài truyền thanh xã tại Hòa Bình và triển khai nhiều hoạt động khác như tập huấn, đào tạo…

Lễ bàn giao vừa diễn ra sáng 6/4/2016 tại trụ sở Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình.

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở do Bộ TT&TT chủ trì, hôm nay, Ban quản lý dự án đã bàn giao phương tiện tác nghiệp TT&TT cơ sở cho tỉnh Hòa Bình, cụ thể là cho huyện Lương Sơn sử dụng nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Bộ phương tiện tác nghiệp này có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ hiệu quả cho hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, trước mắt là phục vụ hoạt động tuyên truyền về bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”.

Theo ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT: “Năng lực và công tác tổ chức đưa thông tin về cơ sở thời gian qua chưa được đầu tư tương xứng. Cơ sở vật chất chưa được như mong muốn, đặc biệt ở miền núi, sâu, xa, hải đảo, căn cứ kháng chiến cũ. Nội dung thông tin đưa về cơ sở cũng chưa được đầu tư nhiều. Hệ thống thông tin cơ sở rất quan trọng nhưng sự phát huy không như mong đợi.

Để góp phần khắc phục những bất cập nêu trên, Bộ TT&TT đã kịp thời tham mưu Quốc hội phê duyệt 16 Chương trình Mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình Đưa thông tin về cơ sở. 5 năm qua, Chương trình đã làm được nhiều việc. Hôm nay là một trong những phần việc cuối của dự án. Rất mừng là các địa phương như Lương Sơn, Hòa Bình có thêm phương tiện dù nhỏ nhưng vẫn động viên cho công tác thông tin cơ sở”.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Lễ bàn giao thiết bị.

Cảm ơn Bộ TT&TT đã tạo điều kiện trao phương tiện TT&TT đến miền núi vùng sâu vùng xa của tỉnh Hòa Bình, bà Quách Thị Kiều, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn chia sẻ: “Món quà này đối với nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ phục vụ công tác thông tin truyền thông mà là phương tiện gắn kết các đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện. Sau khi tiếp nhận phương tiện tác nghiệp, chúng tôi hứa sẽ sử dụng đúng mục đích, an toàn, đúng chức năng của phương tiện TT&TT”.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình bày tỏ mong muốn thời gian tới, Bộ TT&TT tiếp tục quan tâm giúp Hòa Bình không trở thành vùng lõm về TT&TT. Hiện đã có 2 huyện được quan tâm đưa thiết bị về thông tin về cơ sở nhưng vẫn còn 8 huyện và 1 thành phố khác cũng cần được sự đầu tư để tăng cường hiệu quả cho công tác đưa thông tin về cơ sở.

Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương tặng quà lưu niệm cho Chánh Văn phòng Bộ TT&TT Phạm Mạnh Lâm.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, theo chủ trương của Quốc hội, Nhà nước sẽ thu hẹp số lượng chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện Bộ TT&TT đang đề nghị Chính phủ cho phép lồng ghép các nội dung của Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở vào 2 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới là Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở, giảm nghèo về thông tin. Sau khi Chương trình được quyết định đầu tư, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với các cơ quan Trung ương và các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực Bộ được giao quản lý theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet