Tăng tỷ lệ nữ trong ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Hồng Hiệp (SGGP)

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đến thời điểm này, tất cả các đảng bộ quận huyện, cấp trên cơ sở ở thành phố đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả đại hội cho thấy tỷ lệ cán bộ nữ tăng so với nhiệm kỳ trước.

Rút kinh nghiệm từ những nhiệm kỳ trước, các cấp ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP HCM đã thực hiện nhiều đợt luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trong diện quy hoạch sát với các chức danh cơ cấu cấp ủy mới và làm từ khá sớm, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ có thời gian thể hiện được năng lực thực tiễn, tạo uy tín trong đơn vị công tác. Tính đến 17-8, qua đại hội ở 58/67 đảng bộ quận huyện, cấp trên cơ sở đã hoàn thành bầu được 1.716 cấp ủy viên, trong đó có cán bộ nữ chiếm 24,88% (nhiệm kỳ trước đạt 21,17%), cán bộ trẻ đạt 9,44% (nhiệm kỳ trước 9%); 514 ủy viên ban thường vụ, trong đó cán bộ nữ đạt 20,62% (nhiệm kỳ trước 16,34%), cán bộ trẻ 16,7% (nhiệm kỳ trước chỉ đạt 7,41%). Các đồng chí bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ cao.

Biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ quận 8

Theo đánh giá của ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, các cấp ủy Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TPCHM đã chủ động hơn trong việc chuẩn bị đề án nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảm bảo các yêu cầu, khi trình ra đại hội đều có sự thống nhất cao, không có đề cử, ứng cử trái quy định. Nguyên nhân chính là công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Trước đại hội, các đảng bộ đã thực hiện một bước công tác điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, trong đó tập trung giải quyết quyết dứt điểm những vụ việc, đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Các cấp ủy đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn nhân sự về lập trường tư tưởng chính trị, có năng lực thực tiễn qua xem xét, đánh giá kết quả công việc, có uy tín trong Đảng, trong nhân dân. Theo đó, các cấp ủy không cơ cấu vào cấp ủy những đồng chí không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm…

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, công tác cán bộ là một trong những trọng tâm được các cấp ủy tập trung thực hiện. Ban thường vụ quận huyện, cấp trên cơ sở đã kiên quyết đưa ra khỏi cấp ủy những cán bộ phẩm chất đạo đức kém; vận động cán bộ năng lực chuyên môn hạn chế, tín nhiệm thấp rút khỏi cấp ủy, không tham gia ứng cử tại đại hội. Tại một số đảng bộ cơ sở ở các quận, khi có dấu hiệu một số cán bộ không được quần chúng tín nhiệm đã xử lý bằng cách đưa ra khỏi cơ cấu cấp ủy hoặc điều động, luân chuyển sang vị trí phù hợp. Các cấp ủy đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn nhân sự về lập trường tư tưởng chính trị, có năng lực thực tiễn qua xem xét, đánh giá kết quả công việc, có uy tín trong Đảng, trong nhân dân. Theo đó, các cấp ủy không cơ cấu vào cấp ủy những đồng chí không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm… 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet