Tăng vốn điều lệ: Làm thế nào?

Thành Nhân

Hỏi: "Tôi đang là chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên X, vốn điều lệ 1.000.000.000 đồng. Hiện nay tôi muốn huy động thêm số vốn là 500.000.000 đồng từ em trai tôi để tăng vốn điều lệ thì cần làm thủ tục gì?"- Ngô Đình Huy ở Mai Sơn, Sơn La.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty luật Thiên Thanh, Đoàn luật sư Tp Hà Nội) trả lời:

Việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên được quy định tại Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

“[…]

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này”

Tăng vốn điều lệ. Hình minh họa

Như vậy trong trường hợp của ông, ông đang muốn tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm vốn góp của em trai ông. Do số lượng thành viên sau khi thay đổi là 2 nên ông cần thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty từ loại hình công ty TNHH 1 thành viên  sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đồng thời, phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet