Tăng vốn điều lệ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM lên 2.000 tỷ đồng

Trường Giang

Từ ngày 8/8/2015, vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 về chuyển  Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM thành Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Đồng thời, tăng vốn điều lệ của Sở Giao dịch lên 2.000 tỷ đồng. 

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM được tăng thêm vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Sở Giao dịch gồm: vốn ngân sách Nhà nước cấp cho Trung tâm Giao dịch chứng khoán chuyển giao sang Sở Giao dịch tại thời điểm chuyển giao; vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động; vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Như vậy, vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tăng 1000 tỷ đồng so với trước đây.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet