Tập huấn chuyên môn cho gần 500 thành viên Tổ Tự quản đường biên, cột mốc

Phương Nam

Gần 500 thành viên của 21 Tổ tư quản đường biên, cột mốc thuộc 8 xã biên giới của tình Đồng Tháp đã được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn.

Trong hai ngày 17 và 18/10, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trật Tổ quốc tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 45 cán bộ Mặt trận Tổ quốc và 466 thành viên của các Tổ tự quản đường biên, cột mốc.

466 thành viên được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn đợt này đến từ 21 Tổ tự quản đường biên, cột mốc thuộc 8 xã biên giới của tỉnh Đồng Tháp.

Gần 500 thành viên thuộc 21 Tổ tự quản đường biên, cột mốc của các xã vùng biên Đồng Tháp được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Trong hai ngày diễn ra đợt tập huấn, các thành viên tham dự đã được phổ biến các nội dung như Luật Biên giới quốc gia; các hiệp định, hiệp nghị biên giới Việt Nam - Campuchia; Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định 169/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn 7210/HD – BQP của Bộ Quốc phòng, Kế hoạch số 57/KH - UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các thành viên còn được hướng dẫn các kỹ năng phối hợp công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác phòng chống ma túy và tội phạm trên địa bàn biên giới.

Công tác giữ gìn an ninh trật tự gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet