Tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho các Bộ, ngành, địa phương

Bình Minh

Sáng nay, 4/11/2015, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (TTĐN), Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TT&TT phối hợp tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác TTĐN và triển khai Nghị định về quản lý hoạt động TTĐN.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN, và đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT, đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự tập huấn có lãnh đạo, cán bộ chuyên trách TTĐN của các Bộ, ngành Trung ương, đại diện các cơ quan báo chí chủ lực về TTĐN, đại diện của 31 địa phương từ Thừa Thiên – Huế ra phía Bắc.

Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: B.M

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh chia sẻ: “TTĐN là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và tư tưởng của Đảng và Nhà nước, được lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Từ khi Bộ Chính trị ra Kết luận số 16 về Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011 – 2020, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng, chương trình hành động giai đoạn 2013 – 2020; Bộ máy, hệ thống các cơ quan chuyên trách về TTĐN đang được kiện toàn từng bước; Các lực lượng tham gia công tác TTĐN được tăng cường; Các ban, Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai công tác TTĐN rộng khắp cả trong và ngoài nước, ngày càng đi vào chiều sâu”.

Hội nghị có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương. Ảnh: B.M

Trên thực tế, các hoạt động TTĐN đã tập trung quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người; thông tin về tình hình trong nước, về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; thông tin về tình hình thế giới cho nhân dân trong nước; đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch với Việt Nam, góp phần tích cực vào việc gìn giữ ổn định chính trị - xã hội, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Cũng theo đồng chí Phạm Văn Linh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai, thực hiện công tác TTĐN vẫn còn một số điểm cần được phân tích, chỉ ra nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, thúc đẩy phát triển hoạt động TTĐN trong giai đoạn tới.

“Hoạt động TTĐN chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhận thức của một số cán bộ ở Trung ương và địa phương về vị trí, vai trò, yêu cầu của công tác TTĐN còn chưa đầy đủ và sâu sắc. Hiệu lực quản lý Nhà nước về TTĐN chưa cao. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong các hoạt động TTĐN còn hạn chế trong một số hoạt động, nên dẫn đến chồng chéo. Kinh phí hoạt động còn chưa được đầu tư đúng mức. Nhân sự bố trí cho các hoạt động TTĐN còn có nhiều bất cập...””, đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh.

“Tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng còn có những khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tình hình mới đòi hỏi các lực lượng làm công tác TTĐN phải tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động TTĐN nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó”, ông Nguyễn Văn Linh chia sẻ thêm.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: B.M

Trước hiện trạng nêu trên, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác TTĐN phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác TTĐN nhằm cung cấp và cập nhật kiến thức, kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ về TTĐN, đặc biệt là những vấn đề mới về hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo về việc triển khai Nghị định số 72/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và nhìn lại 5 năm thực hiện công tác quản lý Nhà nước về TTĐN.

Hội nghị cũng sẽ cung cấp thêm những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, có ý nghĩa, tác dụng thiết thực đối với việc triển khai thực hiện công tác TTĐN của các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet