Tập huấn tuyên truyền về Đại hội Đảng cho 25 địa phương phía Bắc

Bình Minh

Sáng 22/5, tại Quảng Ninh, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Tập huấn tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp năm 2015 khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở cho biết: “Ngày 17/4/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 570 ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp năm 2015 của Bộ TT&TT. Theo kế hoạch, Bộ sẽ tổ chức 3 Hội nghị tập huấn tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp ở 3 khu vực Bắc – Trung – Nam cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở”.

Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở Đoàn Công Huynh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: B.M

Hội nghị tập huấn tại Quảng Ninh hôm nay là hội nghị đầu tiên được thực hiện. Đối tượng tham dự gồm cán bộ Sở TT&TT, cán bộ Đài truyền thanh cấp huyện, cán bộ phụ trách công tác thông tin của Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện của 25 tỉnh phía Bắc.

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhằm một số mục tiêu như: Để cán bộ, Đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp;

Để công tác tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng của cấp ủy Đảng, có nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể;

Có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành động của các thế lực xấu, thù địch lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng và Nhà nước...

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: B.M

Được biết, Bộ TT&TT sẽ đặt hàng sản xuất hơn 14 chương trình phát thanh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp. Đây là những phóng sự thuộc thể loại chính luận, thời lượng khoảng 15 phút/chương trình.

Các chương trình phát thanh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp này sẽ được Bộ TT&TT in sao và gửi về tất cả các đài truyền thanh truyền hình cấp huyện trên toàn quốc để các đài truyền thanh truyền hình huyện tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tạo sự quan tâm, đồng thuận và khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tại Hội nghị tập huấn ở Quảng Ninh, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của các địa phương đã được chia sẻ, thảo luận về kỹ năng, kinh nghiệm tuyên truyền về Đại hội Đảng bằng hình thức tuyên truyền miệng và trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Để công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp đạt hiệu quả cao, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, với 3 đợt cao điểm.

Đợt 1 – từ tháng 1/2015 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc Trung ương (tháng 10/2015), tập trung tuyên truyền vào các nội dung như: Sự ra đời và trường thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; Các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cán bộ, Đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội...

Đợt 2 – từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập trung tuyên truyền các nội dung gồm: Các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và các ý kiến đóng góp vào dự thảo; Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XII của Đảng; Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và toàn quốc lần thứ IX...

Đợt 3 – ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập trung tuyên truyền vào những nội dung sau: Các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội; Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Việc quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet